GARANTIJOS IR GARANTINIO APTARNAVIMO SĄLYGOS

UAB "Langausa" (toliau tekste - PARDAVĖJAS) garantuoja, kad visų jo parduodamų PREKIŲ techninės ir kokybinės charakteristikos atitinka visiems Lietuvos Respublikoje tokio tipo produkcijai  keliamiems privalomiesiems reikalavimams. PARDAVĖJAS garantuoja, kad SUTARTIES PREKĖS atitinka įmonės standartus ir pardavimų sutarties–užsakymo technologinės specifikacijos-sąmatos technines sąlygas, šios produkcijos atitikties deklaracijose nurodytus parametrus ir gali būti naudojami pagal šių PREKIŲ tiesioginę paskirtį.

 

 1. Garantinio laikotarpio pradžia. Garantinio laikotarpio pradžia laikoma šios sutarties 3.4 punkte nurodytos sąlygos atlikimo data arba šios sutarties 4.2 punkte nurodytas terminas, priklausomai nuo to, kuri sąlyga įvykdyta anksčiau.
 2. Garantijos įsigaliojimas. Garantija įsigalioja UŽSAKOVUI įvykdžius šios sutarties 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7 ir 5.1 punktų ir jų papunkčių sąlygas.
 3. Garantinio laikotarpio terminas. Jei sutartyje arba jos prieduose nenurodyta kitaip, PARDAVĖJAS parduodamoms PREKĖMS, jei jų trūkumai atsirado dėl PARDAVĖJO KALTĖS, suteikia šiuos garantijos ir garantinio aptarnavimo terminus:

3.1. Gaminiams, nepatenkantiems į šių sąlygų 4 punkto PREKIŲ pagal spec. užsakymą be garantijos kategoriją:

3.1.1. Plastikinių profilių konstrukcijos - iki 5 (penkių) metų. Iš jų:

3.1.1.1. Garantija, kad baltos spalvos profilis nesikraipys daugiau nei leistina gaminio tolerancija ir netruks nuo savo svorio ar netinkamos plastiko kokybės: langų sistemose - 5 (penki) metai, balkono ir terasos duryse - 5 (penki) metai, lauko duryse - 1 (vieni) metai;

3.1.1.2. Garantija, kad vienpusiai arba abipusiai spalvotas profilis nesikraipys daugiau nei leistina gaminio tolerancija ir netruks nuo savo svorio ar netinkamos plastiko kokybės: langų sistemose - 2 (dveji) metai, balkono ir terasos duryse - 2 (dveji) metai, lauko duryse - 1 (vieni) metai;

3.1.1.3. Garantija plastikinės konstrukcijos armuotės korodavimui: 5 (penki) metai;

3.1.1.4. Garantija plastikinių profilių dekoravimo laminatui kad nebluks ir nekeis spalvos: 5 (penki) metai;

3.1.1.5. Garantija plastikiniams konstrukcijos dekoravimo elementams ir dangteliams: 1 (vieni) metai.

3.1.1.6. Garantija stiklo paketų dekoravimo elementams (šprosams) ir jų priklijavimui: 3 (trys) mėnesiai.

3.1.2. Stiklo paketai - iki 5 (penkių) metų. Iš jų:

3.1.2.1. Garantija, kad stiklo paketai neskils dėl natūralių gaminio profilio rėmo deformacijų, kai montavimo darbus atliko PARDAVĖJAS: 5 (penki) metai;

3.1.2.2. Garantija, kad stiklo paketai neišsihermetizuos (stiklo paketo viduje tarp stiklų nerasos ir neatsiras dulkių ar dėmių): 2 (dveji) metai;

3.1.2.3. Garantija stiklo paketo trūkimui ar skilimui, kai skilimo pradžia yra iš stiklo paketo pjovimo linijos skiedros (kriauklės), didesnės nei 3 mm: 2 (dveji) metai;

3.1.2.4. Stiklo paketo trūkimo ar skilimo atvejui, kai skilimo pradžia yra iš stiklo paketo pjovimo linijos skiedros (kriauklės), mažesnės nei 3 mm garantija netaikoma;

3.1.2.5. Stiklo paketų stiklo pjovimo linijos skiedros (kriauklės), esančios išorinėje pusėje ir neišeinančios už hermetiko ribų bei stiklo pjovimo linijos skiedros (kriauklės), esančioms stiklo paketo viduje be palaidų šukių, užsandarintos hermetiku ir nedarančios įtakos stiklo tvirtumui nėra laikomos gaminio defektu, todėl joms garantija netaikoma;

3.1.2.6. Stiklo paketų rėmelių spalvos, atspalviai bei nelygumai, ne didesni nei 6 mm stiklo paketų rėmelių išlinkio nuokrypiai, ne didesni nei 20 mm vizualiai matomi sandarinimo medžiagos prasiskverbimo per rėmelį plotai, ne didesni nei 6 mm stiklo paketų rėmelių prasislinkimo vienas kito ar stiklo krašto atžvilgiu nuokrypiai, ne didesni nei 6 mm stiklo paketų stiklų vienas kito atžvilgiu nuokrypiai, nedidelis sausiklio (absorbento) ar rėmelio pjovimo liekanų kiekis - šios išvardintos sąlygos niekaip nekeičia gaminio techninių ir eksploatacinių savybių, todėl joms garantija netaikoma;

3.1.2.7. Siekiant sumažinti vibraciją ir šilumos tiltą, tarp stiklo paketų stiklo ir dekoratyvinio sudalinimo skirtukų, tik ten kur technologiškai įmanoma yra naudojami atstumo skirtukai. Šie atstumo skirtukai klijuojami dekoratyvinių profilių susikirtimo vietose, jų kiekis ir atstumai priklauso nuo dekoratyvinio sudalinimo skirtukų intarpų kiekio ir ilgio. Atstumo skirtukų panaudojimas ar jų nebuvimas nėra laikomas gaminio defektu ir garantija netaikoma.

3.1.2.8. Dekoratyvinio sudalinimo skirtukų pjūvių liekanos (pjovimo drožlės), nežymus dekoratyvinio sudalinimo skirtukų spalvų pasikeitimas, matoma dekoratyvinio sudalinimo skirtukų profilių pjovimo linija, ne didesnis nei 6 mm faktinis sudalinimo pozicijos nuo brėžinio matmenų nuokrypis, dekoratyvinio sudalinimo skirtukų vibracija (su ir be atstumo skirtukais) ir šios vibracijos skleidžiamas bei girdimas garsas (skambėjimas) - šios išvardintos sąlygos niekaip nekeičia gaminio techninių ir eksploatacinių savybių, todėl joms garantija netaikoma;

3.1.2.9. Stiklo paketo trūkimui ar skilimui terminio šoko, mechaninio pažeidimo, slėgio pokyčio ar padidėjusios apkrovos gaminiui atvejais garantija netaikoma;

3.1.2.10. Stiklo paketų linijiniams defektams ir įbrėžimams, kurių bendras ilgis ne didesnis nei 40 mm ir pavieniams įbrėžimams ne didesniems nei 15 mm garantija netaikoma;

3.1.2.11. Nežymus stiklo paketų stiklo lakštų atspalvių skirtumas, matomas tik tam tikru kampu ir tik prie tam tikro apšvietimo, niekaip neįtakoja gaminio techninių ir eksploatacinių savybių, todėl nėra laikomas gaminio defektu ir jam garantija netaikoma. Šis skirtumas atsiranda dėl skirtingų stiklo lakštų storių, selektyvinės dangos rūšies ar tipo arba dėl kito stiklo lakšto pagaminimo termino ir partijos, todėl PARDAVĖJO nėra kontroliuojamas, valdomas ar įtakojamas.

3.1.2.12. Stiklo paketo trūkimo ar skilimo atveju, kai nėra aiškiai matomos PARDAVĖJO kaltės, garantija netaikoma.

3.1.2.14. Nenustačius stiklo paketo trūkimo ar skilimo priežasties ir savaiminiam trūkimui garantija netaikoma.

3.1.3. Varstymo mechanizmai, apkaustai - iki 5 (penkių) metų. Iš jų:

3.1.3.1. Garantija, kad vyriai neišlūš nuo varčios svorio, vyrių korodavimui: langų sistemose - 5 (penki) metai, balkono ir terasos duryse - 5 (penki) metai, lauko duryse - 1 (vieni) metai;

3.1.3.2. Garantija, kad vyriai neišsidėvės ir nepraras reguliavimo funkcijų: langų sistemose - 5 (penki) metai, balkono ir terasos duryse - 5 (penki) metai, lauko duryse - 1 (vieni) metai;

3.1.3.3. Apkaustų režimo keitimas ir apkaustų reguliavimas yra naudojimo-eksploatavimo, bet ne nemokamų garantinių įsipareigojimų objektas ir atskiru ŠALIŲ susitarimu gali būti atliekamas už papildomą mokestį.

3.1.4. Sandarinimo tarpinės - iki 2 (dvejų) metų. Iš jų:

3.1.4.1. Garantija, kad tarpinės išsaugos sandarumui pasiekti privalomą elastingumą: 2 (dveji) metai;

3.1.4.2. Garantija, kad tinkamai prižiūrimos tarpinės nesusitrauks, nesutrumpės ir nesuskilinės: 2 (dveji) metai.

3.1.5. Spynų cilindrai, rankenos, pritraukėjai, elektromagnetiniai spragtukai ir sklendės, automatinės pavaros, slenksčiai: 1 (vieni) metai;

3.1.6. Orlaidės, tinkleliai, žaliuzės, roletai: 1 (vieni) metai;

3.1.7. Kitoms PREKĖMS, priedams ar įrangai suteikiama šių PREKIŲ arba jų tiekėjų teikiama garantija.

3.2. Paslaugoms - iki 5 (penkių) metų. Iš jų:

3.2.1. Montavimo darbai, kai montavimas atliekamas be pilnos statybinės angokraščio ir montavimo siūlės apdailos ir (arba) tinkavimo - 1 (vieni) metai (UŽSAKOVUI lieka pareiga ne vėliau nei per 3 (tris) mėnesius apdailos darbus atlikti savarankiškai, nes montavimo siūlė, palikta kelis mėnesius tiesioginių UV spindulių ir lietaus poveikyje - praranda iki 50 procentų savo termoizoliacinių savybių, ir tai nelaikoma nemokamo garantinio aptarnavimo objektu);

3.2.2. Montavimo darbai, kai montavimas atliekamas kartu su pilna statybine angokraščio ir montavimo siūlės apdaila ir (arba) tinkavimu tiek išorėje tiek ir viduje - 5 (penki) metai;

3.2.3. Angokraščio ir montavimo siūlės apdailos darbai, kai darbai atliekami su PARDAVĖJO medžiagomis - 1 (vieni) metai. Apdailos darbams, kai darbai atliekami su UŽSAKOVO medžiagomis garantija nesuteikiama.

3.2.4. Apdailinės juostelės yra tik laikina montavimo siūlės apsauga ir dekoro elementas. Šiai juostelei ir jos priklijavimui suteikiama 3 (trijų) mėnesių garantija. Apdailinės juostelės dėl atmosferos poveikio gali atsiklijuoti.  Vėliau pakartotinio klijavimo arba kniedijimo darbus užsakovas atlieka savo jėgomis bei lėšomis.

 1. Prekės be garantijos. PARDAVĖJAS gali priimti užsakymą iš UŽSAKOVO ir pagaminti jam PREKES pagal specialų UŽSAKOVO užsakymą, net ir tuo atveju, kai UŽSAKOVO pageidaujami gaminiai turi kitus reikalavimus, išmatavimus ar savybes, nei kad PARDAVĖJAS gali kokybiškai pagaminti arba užtikrinti šių gaminių kokybę jų tolesnio naudojimo pagal tiesioginę paskirtį metu. Tokie gaminiai yra laikomi "PREKĖMIS pagal spec. užsakymą be garantijos" ir šioms prekėms nėra taikomi šių taisyklių 3.1 punkte nurodytas garantinis terminas. Šioms PREKĖMS kokybės garantijos taikomos iki PREKĖS perdavimo momento ir tolesnis PREKĖS naudojimas yra tik pačio UŽSAKOVO atsakomybė ir rizika. PREKĖ yra laikoma "PREKE pagal spec. užsakymą be garantijos", jei:

4.1. Stiklo paketas su 4 mm negrūdintu stiklu, jei bendras vieno stiklo paketo plotas yra lygus arba didesnis nei 3,00 m2 (toks paketas yra per didelis ir jis turi kelis kartus didesnę riziką įtrūkti dėl terminių sąlygų arba slėgio pasikeitimų);

4.2. Stiklo paketas su vienu 6 mm negrūdintu stiklu, jei bendras vieno stiklo paketo plotas yra lygus arba didesnis nei 3,50 m2 (toks paketas yra per didelis ir jis turi kelis kartus didesnę riziką įtrūkti dėl terminių sąlygų arba slėgio pasikeitimų);
4.3. Stiklo paketas su visais 6 mm negrūdintais stiklais, jei bendras vieno stiklo paketo plotas yra lygus arba didesnis nei 4,0 m2 (toks paketas yra per didelis ir jis turi kelis kartus didesnę riziką įtrūkti dėl terminių sąlygų arba slėgio pasikeitimų);

4.4. Stiklo paketas su bet kuriuo stiklu, jei stiklo paketo pločio ir ilgio santykis yra lygus arba didesnis nei 4,00. (Pavyzdys: paketo plotis 2000 mm  / paketo aukščio 500 mm = 4,00. Toks paketo stiklo lakštų kraštinių ilgių skirtumas yra per didelis ir jis turi kelis kartus didesnę riziką įtrūkti dėl terminių sąlygų arba slėgio pasikeitimų);

4.5. Gaminio stakta (rėmas), bet kuris šio gaminio ištisinis profilis yra ilgesnis arba aukštesnis nei: baltos spalvos - 3200 mm, vienpusiai arba abipusiai spalvotas - 2500 mm. (Toks profilio ilgis neatitinka profiliui keliamų statikos reikalavimų ir toks gaminys turi kelis kartus didesnę riziką kraipytis ir kitaip defektuotis jo naudojimo pagal jo tiesioginę paskirtį metu).

4.6. Gaminio varčia (varstoma dalis), kai šio gaminio ištisinis profilis (varčios aukštis) yra aukštesnis nei: baltos spalvos - 2220 mm, vienpusiai arba abipusiai spalvotas - 2120 mm. (Toks profilio ilgis (varčios aukštis) neatitinka profiliui keliamų statikos reikalavimų ir toks gaminys turi kelis kartus didesnę riziką kraipytis ir kitaip defektuotis jo naudojimo pagal jo tiesioginę paskirtį metu).

4.7. Gaminio varčia (varstomos dalies rėmas), kai šio gaminio ištisinis profilis (varčios plotis) yra ilgesnis nei: U varstymo sistemoje (^-atverčiamas) - 1620 mm; R varstymo sistemoje (>-atidaromas) - 1470 mm; RU varstymo sistemoje (^>-atidaromas ir atverčiamas) - 1470 mm; duryse, nepriklausomai nuo varstymo sistemos - 920 mm. (Toks profilio ilgis (varčios plotis) neatitinka apkaustui ir profiliui keliamų statikos reikalavimų ir toks gaminys turi kelis kartus didesnę riziką tapti nesandariu dėl profilio deformavimosi ar apkaustų sistemoje nesančių ir nenumatytų papildomų užtempimo taškų, jo naudojimo pagal jo tiesioginę paskirtį metu).

4.8. Gaminio varčia (varstomos dalies rėmas), kai šio gaminio varčios plotis yra didesnis už varčios aukštį daugiau nei santykiu 1,25. Pavyzdys: varčios plotis 1000 / varčios aukščio 800 = 1,25. (Tokioje varčioje panaudota furnitūra ir apkaustai turi didesnius nei numatyti bei galimi apkrovimai, todėl šie apkaustai turi padidintą riziką neatlaikyti jiems numatytus tarnavimo ciklus ir jų naudojimo pagal paskirtį metu sudilti ar nulūžti.

 1. Skirtingi garantiniai terminai. Jei šiose garantijos ir garantinio aptarnavimo sąlygose nurodytas garantinio laikotarpio terminas skiriasi nuo sutarties technologinėje specifikacijoje-sąmatoje nurodyto termino konkrečiai šių sąlygų 3 punkto prekių grupei - galiojančiu laikomas sutarties technologinėje specifikacijoje-sąmatoje nurodytas garantinis terminas.
 2. Prekių defektavimas. PREKĖS laikomos defektuotomis, jei jos neatitinka kokybės reikalavimų ir negali būti eksploatuojamos pagal savo tiesioginę paskirtį šiais atvejais:

6.1. dėl blogos pagaminimo kokybės;

6.2. dėl netinkamai atlikto transportavimo;

6.3. dėl blogos sumontavimo kokybės;

6.4. dėl blogos angokraščių-montavimo siūlės apdailos kokybės;

6.5. dėl netinkamos PREKĖS konstrukcijos, išskyrus atvejus, kai PREKĖS patenka į šių taisyklių 4 punkte išvardintas "PREKIŲ pagal spec. užsakymą be garantijos" aprašą ir išskyrus atvejus, kai pats UŽSAKOVAS pageidavo kitos konstrukcijos PREKIŲ ir tai su juo suderinta.

6.6. dėl vizualinių defektų, tačiau tik tokių, kurie yra gerai matomi iš 3 (trijų) metrų atstumo, esant natūraliam apšvietimui ir žiūrint 75-105 laipsnių kampu.

 1. Garantijų teikimo sąlygos. PARDAVĖJAS atsako už PREKĖS kokybės defektus, kilusius dėl visų šių taisyklių 6 punkte nurodytų priežasčių, ir teikia garantinį aptarnavimą tik esant išpildytoms šioms sąlygoms:

7.1. Gaminių transportavimą atliko PARDAVĖJAS arba jo įgaliotas atstovas.

7.2. Montavimo darbus atliko PARDAVĖJAS arba jo įgaliotas atstovas.

7.3. Angokraščio ir montavimo siūlės apdailos darbus (išskyrus atvejus, kai dėl gaminio montavimo tipo ar montavimo angos tipo šios siūlės apdaila nėra įmanoma, galima ar technologiškai numatyta) atliko:

7.3.1. arba PARDAVĖJAS bei jo įgaliotas atstovas;

7.3.2. arba pats UŽSAKOVAS, tačiau besilaikydamas visų šiems darbams keliamų technologinių ir kokybės reikalavimų ir ne vėliau nei per 3 (tris) mėnesius po gaminių sumontavimo bei turi tai įrodančius dokumentus.

7.4. Montavimo darbai atlikti pagal PARDAVĖJO patvirtintas PREKIŲ montavimo taisykles ir UŽSAKOVAS raštu nepageidavo šiuos darbus atlikti kitaip, nei nurodyta.

7.5. UŽSAKOVAS savo iniciatyva savalaikiai atlieka PREKIŲ techninę priežiūrą ir vadovaujasi šiai prekių grupei privalomomis naudojimo bei priežiūros instrukcijomis, jų nepažeisdamas.

7.6. Virš plastikinių lauko durų yra sumontuotas stogelis ar bet kuri kita konstrukcija, kuri tinkamai apsaugo PREKES nuo tiesioginio aplinkos poveikio.

7.7. UŽSAKOVAS apie pastebėtą PREKĖS kokybės defektą informavo PARDAVĖJĄ nedelsiant, kaip nurodyta šios sutarties 3.5 punkte, taip sudarydamas sąlygas apsaugoti šias ar kitas PREKES nuo tolesnės defektacijos bei sumažinant galimas gedimų šalinimo ar kokybės atstatymo sąnaudas.

7.8. Garantijos netaikymas nėra numatytas sutartyje-užsakyme arba jos prieduose.

 1. Ribotos kokybės garantijos teikimas. Atvejais, kai nėra išpildyta bent viena iš šių taisyklių 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 sąlygų, PARDAVĖJAS atsako tik už defektus, kilusius dėl blogos pagaminimo kokybės (pagal šių taisyklių 6.1 punktą).
 2. Garantinis remontas. PARDAVĖJAS įsipareigoja garantinio laikotarpio metu nemokamai sutaisyti arba suremontuoti defektuotą PREKĘ ir šiuos darbus savo jėgomis ir lėšomis atlikti šių taisyklių 22 punkte nurodytais terminais.
 3. Garantinis keitimas. PARDAVĖJAS įsipareigoja garantinio laikotarpio metu nemokamai pakeisti defektuotą PREKĘ arba jos dalį nauja, šių taisyklių 22 punkte nurodytais terminais, kai:

10.1. Gamybinį defektą neįmanoma pašalinti.

10.2. Gamybinį defektą šalinant tris kartus iš eilės esminis PREKĖS arba jos dalies defektas nebuvo pašalintas.

10.3. Pakeitus defektuotą PREKĖS dalį ar elementą esminis defektas nebuvo pašalintas. Tokiu atveju PREKĖ keičiama nauja identiška arba alternatyvia PREKE, jei identiškos PREKĖS nėra galimybės pagaminti ar nupirkti.

 1. Atsakomybės apribojimas. PARDAVĖJO atsakomybė prieš UŽSAKOVĄ ar trečiuosius asmenis apribojama šiais atvejais ir šia apimtimi:

11.1. PARDAVĖJUI keičiant defektuotą PREKĘ nauja, visi PARDAVĖJO įsipareigojimai UŽSAKOVUI arba tretiesiems asmenims apribojami tik pačios PREKĖS pakeitimu. PREKĖS pristatymas, demontavimas, sumontavimas, angokraščių ir montavimo siūlės išardymo, pakartotinio atstatymo darbai nelaikomi garantinio aptarnavimo objektu ir todėl turi būti atliekami pačio UŽSAKOVO jėgomis bei lėšomis arba gali būti atlikti PARDAVĖJO, tačiau už papildomą mokestį.

11.2. PARDAVĖJAS neatsako už PREKIŲ mechaninius pažeidimus, išsireguliavimą, praradimą, sulaužymą ar kitokį sugadinimą, kurie atsirado dėl priežasčių, nepriklausančių nuo PARDAVĖJO (netinkama apsauga  statybos arba naudojimo metu, eksploatacijos taisyklių pažeidimai, vagystės, natūralios eksploatacijos pasekmės ir pan.).

11.3. PARDAVĖJAS neatsako už tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl PREKIŲ defektų, savybių praradimo ar neišpildytų UŽSAKOVO ar trečiųjų šalių lūkesčių (įskaitant, bet neapsiribojant: negautos pajamos, nesutaupytos išlaidos, poreikis pirkti papildomas paslaugas, netikslingai nupirktos prekės ir pan.).

11.4. Bet kuriuo atveju visa PARDAVĖJO atsakomybė prieš UŽSAKOVĄ ar trečiuosius asmenis apribojama ta pinigų suma, kurią UŽSAKOVAS sumokėjo už pačią PREKĘ, neįskaitant jos priedų bei paslaugų.

 1. Garantinis aptarnavimas nevykdomas, kai:

12.1. PREKĖS defektas neatitinka šių taisyklių 6 punkto nuostatų.

12.2. Defektas atsirado dėl UŽSAKOVO arba trečiųjų asmenų kaltės.

12.3. Defektas atsirado dėl UŽSAKOVO atlikto PREKĖS konstrukcijos pakeitimo.

12.4. PREKĖS montavimo darbai atlikti paties UŽSAKOVO arba jo įgaliotų asmenų, nesilaikant LR Statybos įstatymų, Respublikinės langų ir durų gamintojų asociacijos Statybos taisyklių ST 2491109.01:2015 „Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“.

12.5. PREKĖS pažeistos pačiam UŽSAKOVUI transportuojant arba netinkamai sandėliuojant.

12.6. UŽSAKOVAS savalaikiai nevykdė PREKĖS techninės priežiūros arba pažeidė šiai prekių grupei privalomas naudojimo bei priežiūros instrukcijas.

12.7. UŽSAKOVAS savarankiškai remontavo PREKES, jas keitė, ardė arba perdirbo.

12.8. PREKĖS pažeistos arba prarado savo savybes ne dėl PARDAVĖJO kaltės (gaisras, potvynis ir pan.) arba dėl aplinkybių, kurių buvimo arba atsiradimo priežasčių neįmanoma objektyviai nustatyti.

12.9. Plastikinės lauko durys sumontuotos, nesilaikant šių garantinio aptarnavimo sąlygų 7.6 punkte nurodytų sąlygų.

12.10. UŽSAKOVAS nepateikė PARDAVĖJUI PREKIŲ pirkimo ir garantijos galiojimą patvirtinančių dokumentų.

12.11. UŽSAKOVAS pažeidė šios sutarties 3.5 punkte ir šių garantinio aptarnavimo sąlygų 7.7 punkte nurodytus įsipareigojimus nedelsiant informuoti PARDAVĖJĄ apie pastebėtą defektą, pateikiant kokybės pretenziją raštu.

 1. Garantija nutraukiama, jei:

13.1. PARDAVĖJAS nustato, kad UŽSAKOVAS pažeidė PREKĖS eksploatavimo taisykles arba PREKES naudojo ne pagal šių PREKIŲ tiesioginę paskirtį.

13.2. UŽSAKOVAS garantijos laikotarpiu nevykdė PREKIŲ techninės priežiūros.

13.3. UŽSAKOVAS savarankiškai atliko PREKĖS konstruktyvinius pakeitimus (pritvirtino grotas, gręžė skyles ar pan.), PREKĘ ardė arba perdirbo.

13.4. UŽSAKOVO pateiktuose garantiją patvirtinančiuose dokumentuose nėra datų arba jos neįskaitomos, nėra PARDAVĖJO antspaudų arba yra rankomis atlikti teksto taisymai.

13.5. UŽSAKOVAS laiku neatsiskaitė su PARDAVĖJU pagal šių PREKIŲ pirkimo sutartį arba už kitas paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant: mokesčiai už nepagrįstos pretenzijos nagrinėjimą pagal šių taisyklių 19 punktą, mokesčiai už prekės diagnostikos, remonto, nepriklausomo eksperto iškvietimo ar panašias paslaugas, jei nebuvo nustatyta PARDAVĖJO kaltė.

13.6. UŽSAKOVAS pažeidė šios sutarties 3.5 punkte ir šių garantinio aptarnavimo sąlygų 7.7 punkte nurodytus įsipareigojimus nedelsiant informuoti PARDAVĖJĄ apie pastebėtą defektą, pateikiant kokybės pretenziją raštu, ir taip sudarant sąlygas apsaugoti šias ar kitas PREKES nuo tolesnės defektacijos ir sumažinant galimas gedimų šalinimo bei kokybės atstatymo sąnaudas.

 1. Garantinį remontą PARDAVĖJAS pradeda vykdyti tik UŽSAKOVUI pateikus teisę į garantinį aptarnavimą patvirtinančius dokumentus. Pametus dokumentų originalus, kopijos neišduodamos.
 2. Techninė priežiūra. Garantinio laikotarpio metu UŽSAKOVAS privalo periodiškai vykdyti PREKIŲ techninę priežiūrą, laikytis šiai prekių grupei privalomųjų naudojimo ir eksploatacijos taisyklių bei reikalavimų.
 3. Apkaustų sezoninio režimo keitimas, apkaustų tepimas ir reguliavimas, sandarinimo tarpinių priežiūra bei kiti techninės priežiūros ir eksploatavimo taisyklių "profilaktika ir techninė priežiūra" skyriuje įvardinti darbai yra naudojimo-eksploatavimo, bet ne nemokamų garantinių įsipareigojimų objektas, todėl atliekami užsakovo iniciatyva ir lėšomis. Gaminių reguliavimą ir techninę priežiūrą už papildomą mokestį gali atlikti PARDAVĖJAS, pagal tuo metu patvirtintus ir galiojančius įkainius.
 4. Nemokamas reguliavimas. Ne vėliau nei per 6 (šešis) mėnesius nuo PREKIŲ montavimo dienos, jei montavimo darbus atliko PARDAVĖJAS, šių garantijų ir garantinio aptarnavimo sąlygų 16 punkte nurodytus darbus, UŽSAKOVO pageidavimu ir iniciatyva, vieną kartą nemokamai atlieka PARDAVĖJAS.
 5. Kokybės pretenzijos pateikimas. Visas kokybės pretenzijas PARDAVĖJUI arba jo įgaliotiems atstovams UŽSAKOVAS privalo teikti raštu, PREKIŲ įsigijimo vietoje. Nesant galimybių kokybės pretenzijų pateikti įsigijimo vietoje, UŽSAKOVAS privalo jas pateikti raštu PARDAVĖJO įmonės centrinėje būstinėje, kuri sutampa su PARDAVĖJO įmonės registracijos vieta.
 6. Mokestis už nepagrįstas pretenzijas. UŽSAKOVAS, pareiškęs nepagrįstą kokybės pretenziją, privalo atlyginti visus dėl šios pretenzijos nagrinėjimo patirtus tiesioginius PARDAVĖJO nuostolius.
 7. Pretenzijos nagrinėjimo mokestis. Tais atvejais, kai UŽSAKOVAS pateikia kokybės pretenziją pagal šių taisyklių 8 punktą (ribotos garantijos teikimas), PARDAVĖJAS turi teisę nustatyti pretenzijos nagrinėjimo mokestį, kurio sumokėjimas yra privaloma sąlyga, pateiktos pretenzijos nagrinėjimui pradėti. Nurodytas mokestis gražinamas apmokėtojui per 5 (penkias) darbo dienas, po pateiktos pretenzijos pagrįstumo nustatymo arba užskaitomas kaip mokestis už nepagrįstą pretenziją pagal šių taisyklių 19 punktą.
 8. Pretenzijos nagrinėjimo terminas. PARDAVĖJAS įsipareigoja priimtą nagrinėti pretenziją išnagrinėti per 15 (penkiolika) darbo dienų arba per kitą protingą terminą, jei pretenzijos nagrinėjimui reikia papildomų žmogiškųjų ar techninių išteklių (termovizoriaus ar kitos įrangos nuoma, nešališkų ekspertų iškvietimas ir pan.).
 9. Defektų pašalinimo terminas. PARDAVĖJAS įsipareigoja nustatytus savo PREKIŲ defektus pašalinti per 30 (trisdešimt) darbo dienų (PREKĖS remonto atveju pagal 9 punktą), per PREKĖS pagaminimo ciklą (PREKĖS keitimo nauja atveju pagal 10 punktą) arba per kitą protingą terminą, jei defektų pašalinimui reikalingų medžiagų bei detalių tiekimo terminas ilgesnis. Pripažinus kokybės defektą, PARDAVĖJAS arba jo įgaliotas asmuo supildo defektinį aktą, nurodo defekto pašalinimo būdus, terminus ir su šiomis išvadomis supažindina UŽSAKOVĄ pasirašytinai.
 10. Garantijos teikimo vieta ir teritorija. Garantijos galioja ir garantinis aptarnavimas vykdomas tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. Kai montavimo darbus atliko PARDAVĖJAS, nemokamas garantinis aptarnavimas vykdomas PREKIŲ montavimo vietoje. Kai PREKĖS parduotos be montavimo darbų, nemokamas garantinis aptarnavimas vykdomas PREKIŲ pirkimo-pardavimo vietoje, kuri sutampa su PREKES pardavusio PARDAVĖJO padalinio adresu. Garantinis aptarnavimas bet kurioje kitoje Lietuvos respublikos teritorijoje vykdomas tik atskiru SUTARTIES ŠALIŲ susitarimu.
 11. Kiti nenumatyti atvejai. Atvejai, nenumatyti šiose garantijos ir garantinio aptarnavimo sąlygose sprendžiami, remiantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.